Friday, April 29, 2005

கோரம்(Quorum) இல்லாத கோரம்

நம்மூருல வெள்ளிக்கெளம அத்தால இஸ்கூலு போவாணாம்ன்னு இஸ்கூலு புள்ளிங்கோ இஸ்கூலுக்கு கல்தா குட்க்க முடியாது. ஆபீஸுல சோலிப் பாக்குற பெர்ய மன்ஸங்கோ எதுனா ரீஜன் சொல்லி லீவு போட முடியாது. ஆனாக்க நம்ம மக்களு ஓட்டுக் குத்தி எலிக்ஸன்ல கெலிச்சி போய் வர டிரெய்னு டிக்கெட்டுலேந்து போட்டுக்குற சொக்க வெரிக்கும் அல்லாத்தையும் கவுருமெண்டு துட்டுல சோக்கு காட்டிக்கின்னு டில்லில குந்திக்கின்னு கீறாங்களே நம்ம எம்பிங்கோ, அவுங்க வெள்ளிக்கெளம அன்னிக்கு பார்லிமெண்டு கூட்டுனா வர மாட்டாங்கோ.

பிஜெபி "நா ஆட்டைக்கு வரல"ன்னு முறுக்கிக்கினு போயி மூலைல குந்திக்கினாங்கோ. காங்கிரஸு கூட்டணில மொத்தமே 36 எம்பிங்க தா வந்தாங்களாம். மத்தவங்க அல்லாம் வெள்ளிக்கெளம நமாஸ் போவணும்ன்னு செலரு, அட்த்த ரெண்டு நாளு லீவுபா அத்தால ரூம்ல சொம்மா சோக்குக் காட்டிக்கினுகீறேன்னு சொல்லிக்கீறாங்கோ. இந்தி பயாஸ்கோப்புல மஞ்ச சட்டையும் பச்சப் பேண்ட்டும் போட்டுக்கினு ஜிகினா டாண்ஸு ஆடுவாரே கோவிந்தான்னு ஒர்த்தரு, அவ்ருக்கு அவரோட படம் ஒண்ணு புச்சா வெளில வர்த்தாம், அத்து இன்னாவுமோ ஏதாவுமோன்னு படா ஃபீலிங்குல கீறாராம், அத்தால வர்லியாம்.

ஒங்கள அல்லாம் சொல்லி மிஷ்டேக்கு கெடியாது, ஒட்டுக் குத்தி கொண்டு போயி ஒக்கார வெச்சோம்ல, எங்கள சொல்லணும்.

14 comments:

Anonymous said...

என்னா தம்பி குப்ஸு,

சொகமா? வூட்டுலே அம்மணி எப்படிக் கீறாங்கோ?

ஆமாம்ப்பா, இந்த ஓட்டு 'வாங்கி' செயிச்ச சனம் செய்யற கூத்தை எங்கென்னு போய்
சொல்லி அழுவரது?

இப்படிக்கு
அக்காகொரலு வுட்டது

Anonymous said...

குப்சு,
ரொம்ப கரீட்டு. பாவம் கலாம் சார். என்ன கன்வெல்லாம் கண்டுக்கினு இருக்காரு நாட்டைப்பத்தி.

கொரலு வுட்டது Raju

Anonymous said...

தம்பி குப்புஸ், எப்படி கீறே. அடிக்கடி எதாச்சும் எயுதுபா

கொரலு வுட்டது Uma

Anonymous said...

இவர்களுக்கு குடுக்கும் படிகளை நிப்பாட்டினால் சரி


கொரலு வுட்டது செந்தில்

Anonymous said...

அல்லாம் நம்ம சனங்க குட்கர எடம். ஊட்ல சொம்மா குந்திகினு, கவுருமென்டு காசுல கொட்டிகினு, ஓசில அல்லாத்தியும் லவுட்டிகினு... அட போபா... இன்னாத்த சொல்றது...

கொரலு வுட்டது samy

Anonymous said...

சர்தாம் பா

கொரலு வுட்டது vivek

Anonymous said...

[u][b]Xrumer[/b][/u]

[b]Xrumer SEO Professionals

As Xrumer experts, we possess been using [url=http://www.xrumer-seo.com]Xrumer[/url] fitted a large immediately things being what they are and grasp how to harness the enormous power of Xrumer and turn it into a Spondulix machine.

We also purvey the cheapest prices on the market. Assorted competitors devise charge 2x or square 3x and a lot of the continuously 5x what we charge you. But we have faith in providing prominent service at a small affordable rate. The large point of purchasing Xrumer blasts is because it is a cheaper variant to buying Xrumer. So we train to abide by that thought in recollection and yield you with the cheapest censure possible.

Not only do we cause the unexcelled prices but our turnaround in the good old days b simultaneously for your Xrumer posting is super fast. We will take your posting done to come you certain it.

We also provide you with a sated log of successful posts on different forums. So that you can notice seeking yourself the power of Xrumer and how we have harnessed it to emoluments your site.[/b]


[b]Search Engine Optimization

Using Xrumer you can trust to see thousands upon thousands of backlinks for your site. Myriad of the forums that your Location you force be posted on bear exalted PageRank. Having your association on these sites can categorically help strengthen up some crown quality endorse links and really riding-boot your Alexa Rating and Google PageRank rating through the roof.

This is making your instal more and more popular. And with this developing in popularity as well as PageRank you can expect to see your milieu really downright high in those Search Engine Results.
Traffic

The amount of transportation that can be obtained before harnessing the power of Xrumer is enormous. You are publishing your site to tens of thousands of forums. With our higher packages you may regular be publishing your site to HUNDREDS of THOUSANDS of forums. Imagine 1 mail on a in demand forum will almost always enter 1000 or so views, with signify 100 of those people visiting your site. These days imagine tens of thousands of posts on in demand forums all getting 1000 views each. Your shipping will go at the end of one's tether with the roof.

These are all targeted visitors that are interested or curious about your site. Imagine how assorted sales or leads you can succeed in with this colossal loads of targeted visitors. You are in fact stumbling upon a goldmine friendly to be picked and profited from.

Retain, Transport is Money.
[/b]

TRAVERSE B RECOVER YOUR CHEAP DEFAME TODAY:


http://www.xrumer-seo.com

Anonymous said...

Takings Our Risqu‚ Prices at www.Pharmashack.com, The Unequalled [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Drugstore [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Idea Rotund Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Be subjected to a Staggering Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] On account of Your Nutriment ! We Hawk Swap splotch [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

Anonymous said...

Manufacture the dull with two backs casinos? provoke witness to this infantile [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] advisor and putting together online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also into our additional [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] handle at http://freecasinogames2010.webs.com and be remunerative in imperious incredibly off !
another late-model [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] in the sector of is www.ttittancasino.com , because german gamblers, hang in there down on since manumitted online casino bonus.

Anonymous said...

Someone deleted several links from kewlfile and easy-share ...

From now, we will use www.tinyurlalternative.com as our default [url=http://www.tinyurlalternative.com]url shortener[/url], so every link will be there and visible for everyone.

You can choose from many great [url=http://kfc.ms]short url[/url] address like:

kfc.ms easysharelink.info jumpme.info megauploadlink.info megavideolink.info mygamelink.info myrapidsharelink.info mytorrentlink.info myurlshortener.com mywarezlink.info urlredirect.info urlshrinker.info weblinkshortener.com youtubelink.info and many others.

They include over 60 different ready domains and the [url=http://myurlshortener.com]url shortener[/url] service work properly for free without any registration needed.

So we think it is good idea and suggest you to use [url=http://urlredirect.info]url redirect[/url] service too!

Thank you.

Anonymous said...

Making money on the internet is easy in the undercover world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat tools[/URL], You are far from alone if you have no clue about blackhat marketing. Blackhat marketing uses not-so-popular or misunderstood methods to generate an income online.

Anonymous said...

[url]http://www.betextremesoft.com/[/url]

Anonymous said...

http://www.pornvideoonline.info/

http://www.pornvideodownload.info/

http://www.pornvideotorrent.info

www.gaypornonline.info

www.teenpornonline.info

http://www.freepornvideosonline.info/

http://www.bestpornvideo.info

[url=http://www.pornvideoonline.info]Porn video online[/url]
[url=http://www.pornvideodownload.info]Porn video download[/url]
[url=http://www.pornvideotorrent.info]Porn video torrent[/url]
[url=http://www.gaypornonline.info]Gay porn online[/url]
[url=http://www.teenpornonline.info]Teen porn online[/url]
[url=http://www.freepornvideosonline.info]Free porn videos online[/url]
[url=http://www.bestpornvideo.info]Best porn video[/url]

Anonymous said...

Generic Viagra has helped millions of men with erectile dysfunction achieve improved erections. This pill is shown to help men get and keep an erection for successful intercourse. Generic Viagra is a group of medication which allows adequate sexual stimulation, relaxes the blood vessels of the penis and helps erection. Generic Propecia is a product for men. It can increase hair growth and prevent further hairloss. The active ingredient Finasteride, blocks the formation of DHT, and gives the hair follicles a chance to recover and grow. Viagra is the medicine that is recommended by doctors worldwide for erectile dysfunction. It is the chemical composition of both forms of this drug and helps to cause erection on stimulation of the penis by inhibiting the enzyme phosphodiesterase type 5 which causes smooth muscle relaxation and a better erection.Generic Cialis functions by inhibiting the action of an enzyme, known as PDE5. Generic Levitra helps increase the flow of blood to the penis, so it may help men with ED get and keep an erection that lasts long enough to have successful sex.